• پروژه رها ۲

  • پروژه پارس۴

  • پروژه پارس۳

  • پروژه پارس۲

  • پروژه پارس۱

 

نام: مجتمع مسکونی رها

آدرس: جیشیر بلوار آب ، خیابان سروستان ، خیابان بوستان ، نبش کوچه رویگری

مساحت۳۸۲مترمربع

زیربنا: ۱۵۳۳مترمربع

کاربریمسکونی

تعداد طبقات۶طبقه

تعداد واحدها۷واحد

تعداد پارکینگ ها۷واحد

 

                                  ورود به صفحه اختصاصی                                            

    

 

نام: مجتمع مسکونی پارس ۴

آدرس:مشتاق دوم،خيابان جی شیرخیابان بوستان،کوچه کیهان

مساحت:۱۷۳مترمربع

زیربنا: ۸۰۰ مترمربع

کاربری:مسکونی

تعداد طبقات: ۵طبقه

تعداد واحدهای مسکونی: ۴واحد

تعداد پارکینگ ها4واحد

 

                                                         ورود به صفحه اختصاصی

    

 

نام: مجتمع تجاریمسکونی پارس ۳

آدرس:مشتاق دوم،خيابان جي شير بلوارسروستان،خیابان بوستان،انتهای بوستان پنجم

مساحت:۲۸۲مترمربع

زیربنا: ۱۵۰۰مترمربع

کاربری: تجاری - مسکونی

تعداد طبقات: ۶طبقه

تعداد واحدهای مسکونی: ۸واحد

تعداد واحدهای تجاری: ۱واحد

تعداد پارکینگ ها: ۸واحد

                                                         ورود به صفحه اختصاصی

        

نام: مجتمع  تجاری مسکونی پارس ۲

آدرس: مشتاق دوم،خيابان جي شير ،بلوارسروستان ،خیابان بوستان

مساحت:۳۴۳متر مربع

زیربنا: ۲۰۰۰ متر مربع

کاربری: تجاری - مسکونی

تعداد طبقات: ۶طبقه

تعداد واحدهای مسکونی: ۸واحد

تعداد واحدهای تجاری: ۳واحد

تعداد پارکینگ ها: ۸واحد

 

                                                          ورود به صفحه اختصاصی

    

 

 

 

نام: مجتمع مسکونی پارس ۱

 

آدرس: مشتاق دوم،خيابان جي شير ، بلوار سروستان، بن بست آوا،پلاک۶

 

مساحت:۳۴۲مترمربع

 

زیربنا: ۸۰۰ مترمربع

 

کاربریمسکونی

 

تعداد طبقات: ۴ طبقه

 

تعداد واحدها: ۶ واحد

 

تعداد پارکینگ ها: ۵ واحد

 

 

                          ورود به صفحه اختصاصی