ایمنی در ساختمان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ایمنی در ساختمان

 

شروع عملیات ساختمانی صرفا پس از صدور مجوز احداث بنا انجام خواهد شد که شامل بر پا نمودن و نصب اعضای فلزی سازه , اجرای سازه های بتنی و سایر اقدامات می باشد که در مجلد دوازدهم مقررات ملی ساختمان به تفضیل آمده است . ضمنا مالک , مالکین و ذینفعان و همچنین پیمانکاران و انبوه سازان موظفند اقدامات ذیل را به منظور حفظ و تامین ایمنی عمومی به عمل آورند :

1 کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صدر الذکر , مسئول اجرای مقررات ایمنی و تامین حفاظت از بروز حادثه در حین انجام کار یا عملیات خواهند بود

2 مالک یا بهره بردار یا پیمانکار برای تامین حفاظت , سلامت و بهداشت کارگران در محل کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده و بر نحوه استفاده از وسایل و رعایت مقررات نظارت می نماید .

3 در صورت احتمال وقوع حادثه و یا فرو ریختن ابنیه احداثی و یا در حال تخریب , مالک موظف است فورا کار را متوقف , کارگران را از محل کار دور و نسبت به رفع خطر اقدام نماید .

4 مسدود یا محدود نمودن پیاده رو ها , معابر عمومی و سایر فظاهای عمومی برای انبار کردن مصالح و یا انجام عملیات ساختمانی با رعایت موارد زیر امکان پذیر می باشد

الف ) وسایل , تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابرین , وسایل نقلیه , تاسیسات عمومی و ساختمان های مجاوربوجود نیاوردند .

وسایل فوق شب ها نیز باید بوسیله علایم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .

ب ) در مواردی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد , باید با استفادهاز وسایل موثر از جا به جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود .

ج ) هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا وسایل نقلیه هایکه در حال تردید هستند , باید موارد زیر رعایت گردد :

1- گذاشتن یک یا چند نفر نگهبان با پرچم اعلام خطر

2- نصب چراغهای چشمک زن یا علایم شبرنگ

3- نصب علائم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر

4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده

د ) بر روی محل های حفاری در معابر عمومی , باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت لازم ایجاد شود و در صورتی که حفاری در خیابان باشد باید موقتا پلی با مقاومت کافی جهت عبور و مرور وسایل نقلیه نیز ایجاد شود .

ه ) کلیه پرتگاه ها در کارگاه ساختمانی, محوطه اطراف آن وفضاهای عمومی که احتمال خطر سقوط افراد در آن وجود دارد ، باید تا زمان پوشیده و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظ ها و نرده های دائم و اصلی به وسیله پوشش ها یا نرده های حفاظتی محکم و مناسب به طور موقت حفاظت گردند .

همچنین چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد , باید نسبت به نصب پا خوره های مناسب اقدام گردد .

و ) بار گذاری بیش از حد ایمنی بر روی هر گونه اسکلت , چوب بست , حفاظ , نرده , پوشش های موقتی , سر پوش دهانه ها و گذرگاه هاو نظایر آنها مجاز نیست .

ایمنی پلکان:

1: كلیه‌ پلكان‌ها - سكوها - و پاگردها باید استحكام‌ كافی‌ داشته‌ و تحمل‌ فشار و سنگینی‌ بارهای‌ عادی‌ را داشته‌ باشد

2: پلكان‌ها و سكوهایی‌ كه‌ از مصالح‌ مشبك‌ ساخته‌ شده‌اند ابعاد چشمه‌های‌ آن‌ نباید از 25 میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه‌ امكان‌ سقوط‌ از آنرا نداشته‌ باشد.

3: عرض‌ پلكان‌ها به‌ استثنای‌ پلكان‌های‌ سرویس‌ و یا امدادی‌ نباید در هیچ‌ مورد از 90 سانتیمتر كمتر باشد.

4: اختلاف‌ سطح‌ بین‌ دو پاگرد نباید هیچگاه‌ از 70/3 متر تجاوز كند.

5: پاگردهایی‌ كه‌ در فواصل‌ پلكان‌ها قرار دارند باید وسعتی‌ در حدود 10/1 متر در جهت‌ پلكان‌ یا بیشتر به‌ تناسب‌ عرض‌ پلكان‌ داشته‌ باشند.

6: در تمام‌ طول‌ پلكان‌ها یك‌ فاصله‌ عمودی‌ آزاد در حدود قد انسان‌ باید منظور شود این‌ فاصله‌ آزاد نباید كمتر از 20/2 متر از سطح‌ هر پله‌ به‌ موازات‌ دیوار پله‌ باشد.

7: غیر از پلكانهای‌ سرویس‌ و یا امدادی‌ عرض‌ هر پله‌ بدون‌ محاسبه‌ حاشیه‌ یا برآمدگی‌ آن‌ نباید از33سانتیمتر كمتر باشد و ارتفاع‌ پله‌ بین‌ 14 تا 20سانتیمتر خواهد بود.

8: كلیه‌ پلكان‌ها بایستی‌ از طرفپرتگاه‌ به‌وسیله‌ نرده‌هایمخصوصپلكانحفاظت‌ شوند.

9: پلكان‌هایی‌ كه‌ بیش‌ از 25/2 متر عرض‌ دارند بایستی‌ علاوه‌ بر نرده‌های‌ كناری‌ با یك‌ نرده‌ دستی‌ میانه‌ نیز مجهز باشند.

10: ارتفاع‌ نرده‌های‌ پلكان‌ از لبه‌ هر پله‌ نبایستی‌ از 75 سانتیمتر كمتر باشد و در صورتی‌ كه‌ از این‌ نرده‌ها به‌ عنوان نرده‌های‌ دستی‌ استفاده‌ شود بلندی‌ آن‌ نباید از 85 سانتیمتر تجاوز كند.

11: مدخل‌ پنجره‌هایی‌ كه‌ در پاگردهای‌ پلكان‌ باز می‌شود در صورتی‌ كه‌ پهنای‌ آنها بیش‌ از 30 سانتیمتر و فاصله‌ با سطح‌ پاگرد كمتر از 90 سانتیمتر باشد بایستی‌ به‌وسیله‌ نرده‌ حفاظت‌ شوند.

12: حداكثر شیب‌ مجاز برای‌ (راهروهای‌ شیب‌ دار) رامپ‌ مورد استفاده‌ افراد 10 درجه‌ است‌. این‌ رامپ‌ها باید با كلیه‌ شرائطی‌ كه‌ در مورد پلكان‌ها منظور می‌شود از حیث‌ ساختمان‌ و عرض‌ و نرده‌ و غیره‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

ایمنی رنگ

طبق استاندارد هر رنگ دارای كاربرد ویژه ای بوده و در موارد خاصی بكار می رود.

قرمز : رنگ قرمز علامت توقف (كلیدهای توقف اضطراری) و تجهیزات پیشگیری و مبارزه با حریق مانند جعبه های هشدار دهنده،سطلهای شن و ... را نشان می دهد.

نارنجی : این رنگ برای نشان دادن خطر بكار می رود. مثلابرای نشان دادن قسمتهای متحرك ماشین كه می تواند ایجاد له شدگی،بریدگی و ... بكند و نیز اگر حفاظ ماشین برداشته شود با این رنگ نشان می دهند.

سبز : برای نشان دادن راههای تخلیه،نجات،پستهای كمكهای اولیه،اجازه عبور وسایل نقلیه و بطور كلی معرف تاسیست حفاظتی است. رنگ سبز یعنی رنگ ایمنی.

آبی : از آنجاییكه آبی رنگ اصلی هشدار دادن می باشد برای نشان دادن خطر بكار می رود. كاربرد آن شامل برچسب زدن برای هشدار دادن به منظور جلوگیری از شروع و به راه افتادن ماشین هایی كه تحت تعمیر بوده و كارگر در آنها مشغول بكار می باشد.

زرشكی (ارغوانی ): برای مشخص كردن خطر تابش اشعه هایی نظیر ایكس،آلفا،بتا،گاما،پروتون و ... بكار می رود. این رنگ به همراه پره های شكسته شده در یك زمینه زرد برای نشان دادن اتاقها و محلهایی است كه در آنجا مواد رادیواكتیو ذخیره یا جابجا می شود.

زرد: برای نشان دادن احتیاط،مخاطرات فیزیكی نظیر برخورد،سر خوردن،افتادن و ماندن بین چیزی بكار میرود.

سیاه و سفید : برای راهروهای رفت و آمد و خطوط جهت یابی بكار می رود.

سیاه و زرد : برای نشان دادن مسیر حركت وسایل نقلیه مثل لیفتراك بكار میرود.

بخش آتش وساختمان

ايمني در برابر آتش‌ يکي از مهم‌ترين مسائلي است که در طراحي و اجراي ساختمان بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به رويکرد فعلي صنايع ساختمان‌ به استفاده از انواع فرآورده‌هاي مدرن و با توجه به اين که بسياري از آنها اشتعال‌پذيرند، بيش از پيش لازم است اصول ايمني در برابر آتش در مراحل مختلف ساخت و ساز به دقت درنظر گرفته شود. بخش آتش و ساختمان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن با انجام پژوهشهاي کاربردي و ارائه خدمات فني در جهت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از آتش‌سوزي در ساختمان تلاش مي‌نمايد.

هدف اصلي بخش آتش و ساختمان، تأمين ايمني جاني و مالي در برابر خطرات آتش‌سوزي است.
فعاليتهاي بخش آتش و ساختمان:
محورهاي اصلي فعاليتهاي اين بخش در حال حاضر به شرح زير مي‌باشد:
1:ـ انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي با هدف ارتقاء ايمني ساختمانها در برابر آتش و کاهش خطرات جاني و مالي ناشي از آتش‌سوزي، شامل :
الف ـ تحقيقات راهبردي در زمينه ايمني در برابر آتش‌سوزي به منظور شناسايي مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها به وسيله پژوهشهاي کاربردي
ب ـ تهيه استانداردها، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرايي و راهنماهاي مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش
پ ـ تحقيقات به منظور اصلاح خواص مواد، مصالح و سيستم‌هاي ساختماني در برابر آتش به منظور جلوگيري از اشتعال، ايجاد تأخير در گسترش آتش‌سوزي و افزايش مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش

ت ـ مطالعه و بررسي جنبه‌هاي طراحي معماري به منظور جلوگيري از گسترش آثار آتش‌سوزي (حرارت و دود ) در فضاهاي مختلف ساختمان ، تأمين راههاي خروج مناسب براي نجات افراد، در اختيار گذاشتن جزئيات اجرايي مناسب براي ايمني ساختمان در برابر آتش و ساير فعاليتهاي مشابه.

 ث ـ بررسي ارتقاء ايمني جاني و مالي در برابر آتش‌سوزي‌هاي احتمالي در ساختمان به وسيله سيستم‌هاي خودکار کشف و اطفاي آتش‌سوزي،
ج ـ بررسي‌هاي تحليلي آمار آتش‌سوزي با همکاري سازمان آتش‌نشاني
2ـ تعيين مشخصات و رفتار مواد، مصالح و اجزاي ساختماني و نيز وسايل مورد استفاده در ساختمانها در برابر آتش به وسيله آزمايشهاي استاندارد.
3ـ ارائه آموزشهاي تخصصي و عمومي در زمينه ايمني در برابر آتش‌سوزي، از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها، انتشار کتب، جزوات و نشريات مختلف.
4ـ صدور گواهينامه‌ها، تائيديه ها و نظريه‌هاي فني براي محصولات ساختماني طبق مقررات و استانداردهاي مربوطه با امکانات موجود.
مواردي از قبيل بررسي رفتارهاي انساني در هنگام آتش‌سوزي، ديناميک گسترش آتش‌سوزي، مدلهاي کامپيوتري و کنترل کيفي دستگاههاي کشف و اطفاء در آينده با گسترش امکانات و نيروهاي فني جزو برنامه‌هاي بخش قرار خواهد گرفت.

ايمني ساختمان در برابرصاعقه و رعد وبرق

در برخي از فصول سال (معمولاً اواخر زمستان و يا فصل بهار ) اتفاق مي افتد و در اثر برخورد توده هاي باردار ابر با يكديگر و آزادشدن مقادير زياد الكتريسيته ساكن موجود در اين ابرها ايجاد مي گردد . رعد وبرق تخليه الكتريكي است كه در اثر الكتريسيته ساكن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد مي شود .

رعايت نكات ايمني در داخل ساختمان :

1-      وقتي رعد وبرق رخ مي دهد , در منزل بمانيد و بيرون نرويد , مگر آنكه لازم باشد .

2-      به منظور جلوگيري از خطر آتش سوزي ناشي از صاعقه , يك برق گير بر روي ساختمان هاي بلند نصب كنيد .

3-      از درها و پنجره ها , بخاري هاي ديواري , شوفاژها و يا ديگر هادي هاي الكتريكي دور شويد .

4-      دو شاخه و وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكشيد .

5-      دو شاخه تلفن را نيز بيرون بكشيد و از كار كردن با تلفن خودداري كنيد .

6-      چراغ برق را براي داشتن روشنايي مناسب روشن نگاه داريد . برخلاف عقيده ي عموم مردم اين كار خطر برخورد صاعقه با منزل شما را افزايش نخواهد داد.

7-      پرده ها را بكشيد و از ايستادن در نزديكي پنجره ها خودداري كنيد .

رعايت نكات ايمني در خارج از ساختمان :

1- از ايستادن در مناطق مرتفع , روي ساختمان هاي بلند , تپه , كوه يا هر ناحيه ي مرتفع ديگر به شدت پرهيز كنيد .

2- از تجهيزاتي كه هادي جريان الكتريسيته هستند استفاده نكنيد و در صورت وقوع رعد وبرق از آنها دوري كنيد . مانند تراكتور , موتور سيكلت , دوچرخه , بيل هاي فلزي و ...

3- از درختان , سيم هاي برق( خصوصاً كابل هاي فشار قوي برق ) , لوله ها يا ديگر سازه هاي فلزي دوري كنيد .

از حصارهاي فلزي , خطوط برق و تلفن دور شويد .

4- از پناه گرفتن زير درختان پرهيز كنيد . ( زيرا به علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن , امكان آتش سوزي وجود دارد , لذا بايد از اين كار خودداري كنيد )

5- زير سيم هاي برق هوايي , مخازن و شيشه ها پناه نگيريد , زيرا احتمال فروريختن و افتادن آنها وجود دارد .

6- در صورتي كه داخل قايق يا در حال شنا كردن هستيد , به سرعت از آب خارج شويد و بدن خود را خشك كنيد .

7- در صورتي كه در اتومبيل هستيد , از درختاني كه ممكن است روي آن بيفتد , دور شويد و سپس در جايي مناسب پارك كنيد , و تا پايان خطر از وسيله نقليه خود خارج نشويد . اما از دست زدن به قسمت هاي فلزي اتومبيل خودداري كنيد .

8- اگر در جنگل هستيد , به سرعت از آنجا خارج شويد يا در زير درختان كوتاه پناه بگيريد .

با رعايت نكات ايمني امكان برخورد صاعقه با شما بسيار كم است و هيچ جاي نگراني نخواهد بود .

نكته : بدني كه دچار صاعقه زدگي شده , حاوي الكتريسيته نيست و مي توانيد كمك هاي اوليه ي ضروري را براي وي انجام دهيد . بنابراين از دست زدن به بدن افراد صاعقه زده هراس نداشته باشيد .

ايمني نردبان

نردبانها ابزار ساده ای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح بالاتر می باشند كه اگر از آنها به درستی استفاده و مراقبت نماییم، برای سالهای زیادی قابل استفاده خواهند بود. نردبانها از مواد اولیه متفاوت و در طراحی های متنوعی ساخته می شوند و در همه اشكال، اندازه ها موجود بوده و در صنایع گوناگون نیز موارد استعمال متنوعی دارند.   

عمده ترین خطر هنگام استفاده از نردبانها، سقوط می باشد كه در نتیجه انجام یك سری اعمال و شرایط ناایمن ایجاد می گردد كه از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:    

الف- موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل كار فرد ومصرف كننده آن

ب- ایستادن فرد بر روی پله های بالایی نردبان كه منجر به برهم خوردن تعادل وی می شود

ج- گذاشتن نردبانها بر روی سطح ناپایدار و بی ثبات

چ- افزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردادن جعبه یا بشكه در زیر پایه های آن ممنوع است .

ح- دو نردبان كوتاه نباید بهم متصل و بجای نردبان بلند بكار برده شود

روش صحیح كاربرد نردبانها.

- نردبانها را در زاویه ای قرار دهید كه به ازای هر 4 فوت طول نردبان (2/1 متر)، معادل یك فوت (3/0 متر) از دیوار فاصله داشته باشند؛ یعنی باید فاصله پای نردبان از پای دیوار، یك چهارم طول نردبان باشد.

- در هر زمان تنها یك نفر مجاز به بالا رفتن از نردبان می باشد.

-نردبان یكطرفه بیش از ده متر ممنوع است

- افرادی كه از نردبانها استفاده می كنند باید از كفشهای مقاوم در مقابل سرخوردگی استفاده كنند.

- همواره از خطوط انتقال نیرو دوری نموده و حداقل 3 متر از آنها فاصله داشته باشید، اگر ولتاژ بیش از 57000 ولت است، فاصله ایمنی 5 متر می باشد و در زمان لازم، ضرورتاً از نردبانهای با ریلهای نارسانا استفاده كنید، در این موقع پوشیدن لباس محافظ و كفش های با كفهای لاستیكی نیز توصیه می گردد.

- استفاده از كفشك برای جلوگیری از سرخردن و حفظ تعادل نردبان توصیه می شود

- نردبان باید طوری قرارگیرد كه سطح بالایی آن حداقل 3 فوت (ا متر) بالاتر از تكیه گاه بالایی باشد كه این قسمت بعنوان دستگیره ای برای پیاده شدن بر روی بام، داربست و... بكار می ورد.

نردبانهای چوبی : این نردبانها از چوب با وزن مخصوص بالا (و ‌البته چوبهای بدون لبه ها و تراشه های تیز) ساخته شده اند.

مزایای نردبانهای چوبی:

برخی از نردبانهای چوبی نیز با روغن خاصی پوشیده می شوند كه از نظر پوشش دهی، مناسب می باشد . اما مشكلی كه ایجاد می كند آن است كه نردبان چوبی را در مقابل جریان الكتریسیته ، رسانا می سازد كه این امر باعث وارد شدن خدشه به یكی از مزایای اصلی نردبانهای چوبی می گردد.

نردبان های فایبر گلاس:جنس اولیه آنها از نوعی ماده مصنوعی می باشد كه در حالت خشك جریان الكتریسیته را عبور نمی دهد .

مزایای نردبانهای فایبرگلاس

. فایبر گلس در زیر نور خورشید و یادر كنار منابع تولید گرما خشك نشده و پوسته پوسته نمی گردد . فایبر گلس از جمله مواد متراكم بوده و نسبت به فلزات گرمای كمتری را هدایت می كند ، هچنین می تواند در برابر تماس كوتاهی با درجه حرارتهای بسیار بالا مقاومت نماید

نردبانهای آلومینیومی: نردبانهای آلومینیومی به دو دسته تقسیم می شوند كه شامل نردبانهای با ریلهای یكپارچه و نردبانهای با ریلهای نواری شكل می باشد .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد