سازه های پیچ ومهره ای

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

امروزه استفاده از سازه های پیچ ومهره ای در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری که این سازه ها در
گذشته فقط شامل سوله های صنعتی ومجتمع های پتروشیمی و سازه های مورد استفاده در صنایع وگاز می شد.هم
اکنون کاربرد این سازه ها در ساختمانهای مسکونی اداری وتجاری که در شهرها نیز ساخته می شود با رشد چشمگیری
روبرو بوده است.از مهمترین دلایل استفاده از سازه های پیچ ومهره ای در کشورهای صنعتی عدم نیاز به جوشکاری زمان
نصب سازه ودر موقعیتهای سخت همچنین سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه های جوشی
میباشد.همچنین اسکلتهایی که در محوطه پروژه های ساختمانی تولید می شوند بخاطرمحدودیت در تامین برق مکفی و
. بکار گیری دستگاه های جوش مدرن )با نرخ نفوذ بالا واستاندارد( عدم وجود ابزار صنعتی سنگین , تیم های مجرب رنگ
آمیزی وزنگ زدایی صحیح و...نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه کاملا دست وپاگیرودارای پروسه ای زمان بر هستند که
بلاشک منجر به ایجاد ترافیک در معابر و تزاحم همسایگان می شود.

روش سنتی ساخت اسکلت در محل ازلحاظ اتصال و برپایی نیز علاوه بر موارد ذکر شده هزینه بالایی از بابت جرثقیل
دارد.با توجه به زلزله خیزبودن کشورما وحوادث ناگواری که در سالهای گذشته خصوصا در بم صورت گرفت رویکرد
ونگرشی جدید به تولید صنعتی واستاندارد اسکلتهای ساختمانی پدید آمده است زیرا این نوع ساختمان ها با طراحی
خاص واجرا به صورت صنعتی ومدرن مقاومت قابل ملاحظه ای در مقایسه با اسکلتهای سنتی دارند.نکته دیگر اقتصادی

و پایین تر بودن هزینه تولید ونسبت به روش سنتی معمول به صورت کلی است که درمواقع کمبود عرضه وافزایش
قیمت تیرآهن درصدی قابل توجه میگردد.
اتصالات در کلیه سازه ها از جمله سازه های فولادی یکی ازاجزای اساسی سازه بوده وعامل اصلی یکپارچگی سیستم
های سازه ای می باشند.یک اتصال ضعیف ونامناسب میتواند منجر به یک سری زوال های پی درپی وبنیادی در سازه
فولادی گردد.ازآنجا که زوال اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد بسیاری از زوال های سازه ای ناشی ازطراحی
ضعیف اتصلات ویا ضعف در جزئیات اجرائی می باشد.در طراحی واجرای اتصالات ساختمانهای فولادی باید توجه ویژه ای
بشود که حتی در ساختمانهای در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می شود که به هنگام زلزله شکست جوش
وگسیختگی اتصال ساده ویا گیردار تیر به ستون ساختمانهای فولادی زیاد تجربه شده است.
امروزه اجزای سازه ای فولادی توسط جوش یا پیچ ویا ترکیبی ازاین دو به یکدیگر متصل میگردند.تا چند دهه قبل
اتصلات توسط جوش ویا پرچ انجام می شد.برای نخستین بار درسال 1947 "کمیته تحقیقاتی اتصالات پیچی
وپرچی"آمریکا تشکیل شد.این کمیته اولین دستورالعمل خود را در سال 1951 انتشارداد.دراین دستورالعمل ضوابط
جایگزین نمودن پیچهای پرمقاومت به جای پرچ ارائه گردید.ازآن تاریخ به بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ های با
مقاومت زیاد بسیار رایج ومرسوم شد به طوریکه امروزه درسازه های فولادی دیگرازپرچ استفاده نمی شود.

پرچ
پرچ نکوبیده از تنه استوانه ای که یک سر آن دارای کلاهک می باشد تشکیل می شود پرچ ها معمولا از فولاد نرمه
ساخته می شوند لیکن عمل گرم کردن پرچ و همچنین کوبیدن آن باعث تغییر در خواص مکانیکی می شود.
روش کوبیدن پرچ بدین ترتیب است که ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می کنند. سپس آن را توسط انبر مخصوصی
درون سوراخ انصال قرار داده و باعث نگه داشتن سر کلاهک دار آن، سر دیگر را می کوبند تا به فرم کلاهک در آمده و
پرچ محکم گردد. در طی این مراحل تنه پرچ به طور کامل سوراخی را که در آن فرو رفته پر می کند. در حین سرد
شدن، پرچ منقبض می شود که این انقباض باعث به وجود آمدن نیروی پیش تنیدگی در پرچ می شود. اما از آنجایی که
نیروی پیش تنیدگی از پرچی به پرچ دیگر فرق می کند، از آن نمی توان در محاسبات طراحی استفاده نمود. البته پرچ را
به صورت هم می کوبند که در این پرچ ها دیگر نیروی پیش تنیدگی وجود ندارد.

دلایل استفاده پیچ به جای پرچ
1 ( برای نصب یک پیچ به دو کارگرمعمولی نیازاست درصورتیکه یک پرچ توسط چهار کارگرماهر اجرای می شد.
2 ( اجرای پرچ به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب یک عملیات نسبتا خطرناک وپرسروصدا است.
3 ( اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام می گیرد وزمان نصب را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
با این وجود ضوابط مربوط به ساخت واجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده است وهنوز توسط آئین نامه AICS ارائه
می شود. زیرا بسیاری از سازه های فولادی موجود در گوشه وکنار جهان دارای اتصالات پرچی می باشند وشناخت رفتار
4
آنها برای ارزشیابی مقاومت این سازه ها وترمیم سازه های قدیمی الزامی می باشد. به طور کلی اصول آنالیز وطراحی
اتصالات پرچی نظیر اتصالات پیچی می باشد با این تفاوت که خوصیات مصالح آنها متفاوت می باشد.
جوش
نوع دیگر عامل اتصال جوش است که بسیارمرسوم بوده ودارای چندین مزیت نسبت به پیچ می باشد.یک اتصال جوشی
ازنظر طراحی براساس مفاهیمی نسبتا ساده استوار می باشد.بعضی از اتصالات پیچی که طراحی واجرای آنها پیچیده
باشد با سهولت بیشتر توسط جوش طراحی واجرا می شوند.به عنوان مثال برای ساخت یک تیر ورق با مقطع Iشکل باید با
استفاده از نبشی پرچ ویا پیچ مهره و واشر بال ها را به جان متصل کرد درصورتیکه توسط جوش این تیر ورق به سادگی
قابل ساخت می باشد.
از طرف دیگر جوش نیز مشکلات خاص خودرا دارد ویکی از مهمترین موضوعات درهر ساختمان فولادی کنترل جوشکاری آن است.جوشکاری باید توسط استاد کاران ماهر انجام شده وجوش اجرا شده مورد بازرسی های لازم براساس

نوع جوش قرار گیرد.بازرسی جوش عملیاتی دقیق زمان گیر وپر هزینه است.جوش ها در همه بخش ها بایستی منطبق
بر اطلاعات نقشه بوده واز لحاظ بعد و طول جوش وکنترل کیفیت لازم بررسی گردد.امروزه استفاده ازپیج به عنوان یک
وسیله مناسب وقابل اطمینان در ساخت واجرای سازه های فولادی بسیاررایج ومتداول گردیده است.چون عموما در
ساخت در ساخت وتولید پیچ ها از فولادهای مخصوص با عملیات ویژه استفاده می کنند مصالح پیچ ها دارای مقاومت
گسیختگی به مراتب بالاتر از فولادهای ساختمانی معمولی می باشند دست یابی به پیچ های پر مقاومت وبا کیفیت
مناسب موجب فراهم شدن افق های جدیدی در زمینه اتصالات انواع سازه های فولادی اعم از ساختمان پل وتاسیسات
صنعتی گردیده است.
در سالهای اخیر استفاده از پیچ به عنوان یک وسیله مناسب وقابل اطمینان در ساخت واجرای سازه های فولادی 10 تا 40
طبقه در کشور متدوال گردیده است

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد